Det är svårt att undgå de mattrender som årligen sprider sig och de har generellt en röd tråd i fråga om hälsa. Hur man lever och rör sig har stor inverkan på välmåendet och det behöver inte vara svårt att komma tillrätta med åkommor. Flera av de folksjukdomar som diskuteras i media och nyheter rör vår livsstil. Även om vi har ambitionen att minska miljöpåverkan, främja hälsa och konsumera tillskott för bättre fysik, är kostvanor och obefintlig träning någonting som visar sig. Vi har tillgång till världens kost men i allt högre grad blir det enkla lösningar som hämmar kroppens rekreation.

Ekologisk mat är inte bara en fråga om att känna sig väl till mods när man betalar sin mat i affären. Det handlar om att värna om sig själv och om de sina. Den mat som märks ut som ekologisk har betydligt högre krav på sig än den traditionella, konventionella, kosten. I och med att man inte kan använda sig av bekämpningsmedel är det också tvunget att ta bättre hand om grödorna. Näringsmässigt har man kunnat se en rad fördelar med att konsumera ekologiskt framför annan mat.

Närodlat

När ekologisk mat diskuteras är det en faktor som är svår att bemöta. Det handlar om hur man skall ställa denna mot mat som är närproducerad och odlat inom några mils distans. Här finns det egentligen ingenting som behöver vara en motsättning. Kanske tar de olika faktorerna ut varandra då ekologisk mat från andra länder behöver fraktas. Vanliga grönsaker från gårdarna i närheten kanske inte är ekologiska men har samtidigt inte behövt färdas över jorden. Var och en kan själva välja hur de vill resonera och det behöver inte vara några hårda regler om vad som är att föredra.

Den stora vinsten kommer när man är noga med vad man äter och att man dessutom gör aktiva val för att främja sin hälsa i den mån som är genomförbar. I kombination med att man rör sig mer i vardagen kan vi komma runt en hel del av dagens hälsoutmaningar. När det kommer till träning finns det någonting som är viktigt att komma ihåg. Den bästa träningen är den som utförs!

Friskare tillvaro med bra mat